dobre przyklady gieldy

Pierwszy dobry przykład

Wracamy do sprawy niższych opłat za transfery Bitcoina z giełd. Nasz komunikat w tej sprawie uzyskał spory rozgłos i rozpoczął dyskusję na ten temat w polskiej społeczności. Udało się przez to  osiągnąć nasz cel i skłonić giełdy do ponownego zastanowienia się nad wysokością ich opłat za wypłaty BTC. Cieszymy się, że polskie firmy słuchają głosów jakie dochodzą od ich użytkowników i społeczności. Chcemy przede wszystkim pochwalić tu giełdę Bitmarket, której obecne opłaty za wypłaty Bitcoina wynoszą okrągłe 0. Mamy też nadzieje, że inne podmioty pójdą jej przykładem i rozważą chociaż czasowo zmniejszenie obecnych opłat.

Postanowiliśmy też regularnie sprawdzać poziom opłat za transfery na polskich giełdach. Raz w miesiącu będziemy aktualizować poniższą tabelę zgodnie z aktualnymi prowizjami poszczególnych giełd.

oplaty marzec gieldy